Excel Convert Files From English To Hindi and Hindi To English

Excel Convert Files From English To Hindi and Hindi To English

Converts between English and Hindi characters in XLS files
Người dùng đánh giá
4.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Translates Excel files from English to Hindi vice-versa. Can be used for specific cells, rows, columns, or entire spreadsheets. Based on Google Translate.
Phần mềm này cung cấp giải pháp cho người dùng muốn chuyển đổi các tập tin Excel từ tiếng Anh sang Hindi và từ Hindi sang tiếng Anh. Người ấy có thể xác định danh sách các tập tin hay toàn bộ thư thư mục và sau đó chọn một khu vực các ô cụ thể, trang đang làm việc hoặc toàn bộ trang làm việc để phiên dịch. Phần mềm này dùng Google dịch như trình cốt lõi để phiên dịch và yêu cầu cần có một mã khóa Google Translate API. Phần hướng dẫn để có mã khóa nằm trong phần mềm này. Yêu cầu dùng Excel 2000 hoặc phiên bản cao hơn.
Thông tin được cập nhật vào: