Excel Convert Files From English To Hindi and Hindi To English

Excel Convert Files From English To Hindi and Hindi To English

Конвертира между английски и хинди символи в xls файлове
Оценка
4.6  (7 гласа)
Вашият глас
Резултат
2.2
100% чист софтуер. Проверете доклад.
Тази програма има 1 награда
Превежда Excel файлове от английски на хинди Vice-Versa. Може да се използва за определени клетки, редове, колони или цели електронни таблици. Въз основа на Google Translate.
Този софтуер предлага решение за онези потребители, които искат да преведат Excel файлове от английски език на хинди и обратно. Потребителят може да посочи списък с файлове или цяла папка, след което да избере за превод блок от конкретни клетки, активния лист или цялата работна книга. Този софтуер използва Google Translate за преводите и изисква Google Translate API ключ. Инструкциите за това как да се сдобиете с такъв ключ се намират в софтуера. Изисква се Excel 2000 или по-нова версия.
Информацията е актуализирана на: